MİSYON & VİZYON

Vefakar Yapı, yatırım potansiyeli yüksek bölgelerde öncelikle arsa yatırımı ve devamında konut yapımı şeklinde faize bulaşmadan, elbirliğiyle satın alma gücü oluşturma mantığını temel alan, doğaya ve insana saygılı, farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projeleri üretmeyi benimsemiş bir girişimdir.

MİSYON
İslami hassasiyetler ışığında geleneksel aile yapısına uygun, faizsiz ödeme imkânları sunan projeler üreterek modern, çevreci ve yaşanabilir alanlar oluşturmak

VİZYON
İslam, kültür ve gelenek ekseninde, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle yaşamı kolaylaştıran projeler üretecek ve sektöre öncülük edecek bir kurum olmak

DEĞERLERİMİZ

ADALET: Vefakar Yapı, hizmet üretiminde ve sunumunda tüm paydaşlarımızın hakkını gözetmeyi esas kabul eder

GÜVEN: Vefakar Yapı, müşterilerinin, çalışanlarının ve paydaşlarının güvenini kazanmayı esas kabul eder

SAYDAMLIK: Vefakar Yapı, hizmet üretiminde şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder

KALİTE: Vefakar Yapı, ürettiği hizmetlerin müşteri ve paydaşlarının beklentilerini kaliteli bir şekilde karşılamayı esas kabul eder

VERİMLİLİK: Vefakar Yapı, hizmet üretiminde kullandığı kaynakları etkinlik, verimlilik ve tutumluluk çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder

KATILIM: Vefakar Yapı, katılımcı bir anlayış perspektifinde paydaşlarla iletişim kurarak ortak bir eksende hizmetlerin üretilmesini esas kabul eder

LİDERLİK: Vefakar Yapı, yenilikçi, cesur, atılımcı, öncü ve önder bir kurum olmayı esas kabul eder

PAYDAŞ ODAKLILIK: Vefakar Yapı, başta müşteri olmak üzere, çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyetlerini maksimum seviyede tutmayı esas kabul eder

SOSYAL SORUMLULUK: Vefakar Yapı, insana, doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama katkıda bulunmayı esas kabul eder

SÜREKLİ GELİŞİM: Vefakar Yapı, daha iyi hizmetler üretmek için kendini sürekli güncellemeyi, çalışanlarının kurs ve seminerler ile bilgi ve becerilerini yükseltmeyi esas kabul eder

 

 

 

VEFAKAR YAPI İNŞAAT A.Ş 2019

 

VEFAKAR YAPI İNŞAAT A.Ş 2019