KURUMSAL POLİTİKALAR

Vefakar Yapı, benimsediği misyon, vizyon ve değerler ışığında müşteri, çalışan ve diğer paydaşların istek ve şikayetlerinin kolayca iletilmesi, değerlendirilmesi ve çözümün hızlı bir şekilde ilgili paydaşa aktarılması adına bir dizi politika oluşturdu.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
YAŞAM ALANLARI POLİTİKAMIZ
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kurumumuz müşteri istek ya da şikâyetlerini farklı kanallardan kabul eden, aldığı bu talepleri hızlı ve şeffaf bir şekilde, müşteriyi ön planda tutarak yasal şartlar, kurum politikası ve edindiğimiz değerler çerçevesinde en uygun değerlendirmelerde bulunarak etkin iletişim kanalları ile müşteriye dönüş sağlamaktadır. Bu bağlamda müşterilerimiz

* Çağrı Merkezi (444 .. ..)

* Email ( bilgi@vefakaryapi.com )

* Web Sitesi ( www.vefakaryapi.com )

* Mektup (Küçükçekmece İkitelli OSB Mh. E Blok Sk. İmsan Sit. E Blok Apt. No: 20 Küçükçekmece/İstanbul)

* Telefon (İletişim kanallarından birisini kullanarak istek ya da şikâyetlerini tarafımıza iletebilirler. İletilen tüm başvurular kayıt altına anında alınır. Bu istek ya da şikâyetler, alanında uzman çalışanlarımız tarafından detaylıca incelenir. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra istekte bulunulan konu için ya da şikâyet nedeni sorun kaynağı için öngörülen aksiyona geçilir.

Bu esnada müşterimiz ilgili istek ya da şikâyetlerinin kayda alındığı ve başvurunun değerlendirildiğine dair bilgilendirilir.

Başvuruların tümü 10 iş günü içinde istek ya da şikayet talebinde bulunan müşterimize en uygun kanal ile cevap verilir

Vefakar Yapı, misyonumuzu gerçekleştirecek, gerekli performansı gösterecek yeterli bilgi ve beceri sahibi çalışanlara her zaman ihtiyaç duymaktadır.

Kurumumuz işe alım sürecini adayların ilanlarımıza başvurmaları ile başlatmaktadır. Açık pozisyonlarımız. www.vefakaryapı.com/kariyer adresinden yayınlanmaktadır. Adaylarımız ilgili kanallardan birisi üzerinden başvuru formunu ilgilendikleri pozisyonu belirterek doldurabilirler.

İşe alım ekibimiz başvurularda ön değerlendirme sürecine geçer. Ön değerlendirmeden geçen adaylar mülakat ve referans kontrolünden geçerler. Bu bağlamda kurumumuz değerlerine ve kültürüne bağlı, kurum misyon, vizyon ve benimsediği değerler çerçevesinde katma değer oluşturacak, yenilik ve değişime açık, ekip kültürüne bağlı, yeri geldiğinde sorumluluk alabilecek, kurumun ihtiyacına yönelik esneklik sağlayabilecek, çözüm odaklı, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci gelişmiş adaylara öncelik vermektedir.

İş başvurusu kabul olan adaylar ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Çalışanların kurum kültür ve mesleki becerilerinin artması için gerekli görüldükleri noktalarda gerek iç gerekse dış sağlayıcılar tarafından eğitime tabi tutulurlar. İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitime tabi tutulurlar ve kriterlere bağlı kalmaları noktasında devamlı denetime tabi olurlar.

Geleceğimiz teminatı gençlere önem veren ve iş hayatında kendini yetiştirmek isteyen öğrencilerimiz de Vefakar Yapı çatısı altında değerlendirilmektedir. Kurumumuz, bu gençlerin kültürel ve mesleki kariyerlerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı kendine görev edinmiştir. Bunun için staj programımız faaliyete alınmıştır.

Staj programımız meslek yüksekokul öğrencileri ile üniversite öğrencilerine yönelik olup sadece bu iki kategorideki adayların başvurabilir. Kurumumuz öğrencilerin kendilerini mesleki boyutta yetiştirmelerine, tarafımızdan teorik ve pratik bilgiler verilerek iş yaşamı hakkında genel fikir sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlanmaktadır.

Staj programına dahil olmak isteyen öğrenci adaylar ise www.vefakaryapı.com/kariyer adresinden staj başvuru formunu doldurarak staj talebinde bulunabilirler. Staj süreleri projelerin yoğunluğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir. Sadece olumlu görüş alan stajyer adaylara geri dönüş yapılacaktır.

Vefakar Yapı olarak sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Doğal çevreden yaşam alanlarına, müşterilerimizden çalışanlarımıza kadar birçok alanda ve yürüttüğümüz faaliyetlerimizde bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusunda yükümlülük sahibiyiz. Bu yükümlülüklerimizi en iyi şekilde icra etmek adına elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. İmkanlarımız dahilinde kurum olarak en iyi şekilde yerine getirmeyi hedeflediğimiz bir dizi sosyal sorumluluk alanı belirledik. Bunların bir kısmı kurumumuz iç dinamikleri ile ilgili olurken bir kısmı da mevcut sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların desteklenmesi şeklinde kendini göstermektedir. Bu bağlamda yürüttüğümüz ve desteklediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz;

* Çalışan Mutluluğu; Vefakar Yapı, bir kurumun en önemli varlığının beşeri sermaye olduğunun bilincinde bir kurumdur. Bu açıdan çalışanlarımıza önem vermekteyiz. Yürütülen faaliyetler ile iş hayatında mutluluğun geliştirilmesi, çalışanlar arasındaki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, ihtiyaç duydukları mesleki ve kültürel eğitimlerin sağlanmasını amaçlamaktayız. Bu bağlamda kurumumuz çalışanlarına hafta sonu kahvaltı, gezi ve piknik organizasyonları, kurum içi ve dışı mesleki ve kültürel eğitimleri, şikayetlerinin dinlenmesi, maddi ve manevi destek sağlanması gibi faaliyetler yürütmektedir.

* Engelsiz Yaşam Alanları; Vefakar Yapı, sebebi ne olursa olsun hissi ve sosyal yeteneklerin, farklı derecelerde kaybedilmesi sonucu sosyal hayata uyum sağlanması ve günlük ihtiyaçların karşılanması noktasında sıkıntı yaşayan insanlarımıza önem vermektedir. Engellilerin sosyal hayata katılmalarındaki en önemli engellerden birkaçını ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunu oluşturmaktadır. Her insan potansiyel bir engelli adayıdır bakış açısına sahip kurumumuz yaşam alanlarını tasarlarken engellilerinde toplumsal hayata ve fiziksel çevreye ulaşabilmesini sağlayacak fikirler geliştirmektedir. 

* Atık Pillerin Toplanması; Çeşitli metallerin metal filiz alaşımlarından ayrıştırılarak çıkartılması maliyetlerin aynı metallerin bunları içeren atık pillerden geri kazanılması maliyetlerinin çok üstündedir. Ayrıca yapılan araştırmalar bu pillerin doğadan temizlenmesi 5-15 yıl arasında gerçekleşmek ve bu zaman zarfında kimyasal bir atık niteliği taşımaktadır. Çöpe atılarak uzun dönem boyunca çevre kirliliğine neden olan aynı zamanda geri dönüşümü yapılmadığı için ülke ekonomisine zararı olan atık pilleri geri dönüşüme kazandırarak hem gelecek nesillere destek olmak hem de temiz bir çevre (bkz. Çevre Politikamız) bırakmak Vefakar Yapı olarak önem verdiğimiz bir konudur. Bunun için kurum olarak yaşam mekanlarımıza atık pil toplama kutuları bırakılmaktadır.

* Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteklenmesi; Vefakar Yapı olarak hali hazırda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından öğrenci faaliyetleri yürüten kuruluşlara imkan dahilinde her türlü desteği sağlıyoruz. Gençlerin şekillendireceği bir dünyada yaşamaya aday olduğumuz için özellikle gençlik ve öğrencilik faaliyetlerine ayrı bir önem vermekte ve desteklemekteyiz.

Spor Alanları

Sosyal Donatlar

İbadethaneler

Yeşil Alanlar

Oyun Alanları

Yenilenebilir Enerji 

Geri Dönüşüm

Enerji Tasarrufu

Vefakar Yapı, hızla artan çevre kirliliğine engel olmak, bizlere emanet bu dünyayı gelecek nesillere olabildiğince temiz ve yaşanabilir bir şekilde teslim etmeyi kendine görev edinmiştir. Kurumumuz sürdürülebilir temiz çevre bilincini oluşturmak için bir takım kriterleri dikkate almaktadır. Bu kriterler başta evrensel olmakla birlikte Vefakar Yapı olarak inşaa ettiğimiz, elimizin değdiği her yaşam alanında dikkat edeceğimiz hususlardır. Bu bağlarmda Vefakar Yap çevre açısından bir takım prensipler edinmiştir. Bu prensiplerin başlıcaları ;

* Toplumda sürdürülebilir temiz çevre bilinci oluşturmaya yönelik faaliyetlere destek verecektir.

* Çevre ve insan faktörünün etkisiyle ortaya çıkan negatif etkileri minimize edilmesine katkıda bulunacak yaşam alanları inşa etmeye azami önem verecektir.

* İnşa ettiği yaşam alanlarında doğaya ve yeşile sahip çıkacak, oluşturduğu projelerle çevre açısından farkındalık oluşturacaktır.

* Temiz çevre anlayışının en önemli kalemlerinden biri olan “enerji üretimi” konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özne göstererek kendi enerjisini üretebilen yaşam alanları projelendirecektir.

* Tabiata zararı en aza indirmek adına, planlanan projelerde “enerji tasarrufu” sağlayacak, ısı ve enerji kaybını önleyecek akıllı sistemler ve materyaller kullanmaya özen gösterecek.

* Su kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanılması adına oluşturmayı planladığımız yaşam alanlarında daha az suya ihtiyaç duyan, doğal yapıya uygun bitkiler ile yeşillendireceğiz.

* Yağmur ve atık sularını “enerji dönüşümü” kapsamında yeniden değerlendirmek adına mevcut sistemlerden faydalanacağız, yeni projeler geliştirmeye öncülük edeceğiz.

* İnşa ettiğimiz yaşam alanlarında “geri dönüşüm” konusunda projeler mevcut projelerden faydalanacak sistemler kuracağız ve yeni projeler geliştirmeye öncülük edeceğiz. 

* Çevre kirliliği başlıklarından biri olan “gürültü kirliliği” konusunda, yaşam alanlarında gürültü kirliliğini önleyici projeler inşa edeceğiz

 

 

 

VEFAKAR YAPI İNŞAAT A.Ş 2019

 

VEFAKAR YAPI İNŞAAT A.Ş 2019